Timbov 500mg – Điều Trị Nấm Da, Nấm Kẽ

190,000

  • Thành phần: Clotrimazol 500mg
  • Công dụng: Ðiều trị tại chỗ tinea pedis (nấm da chân, nấm kẽ), tinea cruris (nấm bẹn), tinea corporis (nấm da thân, lác đồng tiền)….