Trật Đả Hoàn – Hỗ Trợ Hoạt Huyết, Đau Do Sưng Khớp

35,000

  • Thành phần: Xuyên điền thất: 1g, Đương quy: 1g, Hồng hoa: 0,7g, Xuyên khung: 0,54g, Huyết kiệt: 0,7g     Xích thược: 0,54g, Tục đoạn: 0,45g, Cốt toái bổ: 0,45 g, Đẳng sâm: 0,45 g, Đào nhân: 0,36 g, Ngưu tất: 0,36 g, Đỗ trọng: 0,36 g, Chỉ xác: 0,18 g, Cam thảo: 0,18 g, Tô mộc: 0,18 g
  • Công dụng:    Hỗ trợ hoạt huyết, tán ứ, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng đau do sưng khớp