Trinh Nữ Hoàng Cung – Giảm Sự Tiến Triển U Xơ Tử Cung

120,000

  • Thành phần:   Cao Trinh nữ hoàng cung, Cao Hoàng kỳ, Cao Hoàng Cầm, Cao Khương Hoàng
  • Công dụng:   Giúp hoạt huyết, hỗ trợ giảm sự tiến triển của u xơ tử cung, u xơ tiền liệt tuyến lành tính.