Unti K Học Viện Quân Y

545,000

Giúp hỗ trợ chống oxy hóa, hạn chế gốc tự do,

Hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh u bướu,

Giảm tác dụng phụ của Xạ Trị và Hóa Trị.