Vị Bảo Khang – Hỗ Trợ Giảm Các Triệu Chứng Viêm Dạ Dày

116,000

  • Thành phần:  Chè dây: 800mg, Lá Khôi: 800mg , Hậu Phác: 600mg, Nghệ: 500mg, Hương phụ: 40mg, Trần bì: 400mg, Đại hoàng: 400mg, Cam thảo: 300mg, Mai mực: 200mg
  • Công dụng:   Hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm loét dạ dà, tá tràng.