Tyrotab – Viên Ngậm Sát Trùng Họng, Miệng

  • Thành phần: Tyrothricin 1mg, Tetracain hydroclorid 0.1mg
  • Công dụng:  Điều trị tại chỗ: Các bệnh ở họng: viêm họng, viêm amidan, bệnh viêm Vincent. Các bệnh ở miệng: viêm miệng, viêm lưỡi, viêm lợi, viêm quanh răng.