Viên ngậm sát trùng họng Tyrotab hộp 10 vỉ

30,000

Điều trị tại chỗ: Các bệnh ở họng: viêm họng, viêm amiđan, bệnh viêm Vincent. Các bệnh ở miệng: viêm miệng, viêm lưỡi, viêm lợi, viêm quanh răng.