Viên ngậm sát trùng họng Tyrotab hộp 24 viên

11,000

Điều trị tại chỗ: Các bệnh ở họng: viêm họng, viêm amidan, bệnh viêm Vincent. Các bệnh ở miệng: viêm miệng, viêm lưỡi, viêm lợi, viêm quanh răng.