Xanh Methylen 1%

4,000

Xanh Methylen 1% điều trị Nhiễm virus ngoài da như Herpes simplex, điều trị chốc đầu, lở loét, viêm da mủ.